Твір "Екологічна ситуація в Україні"

  • The environment means simply - what is around us. On the local scale, the environment is the area aroun our home or our school. On a larger scale, the environment is the whole world - all cities, countryside, forests, seas and the eir that we breathe. The natural environment, commonly reffered to simply as the environment, comprises all living and non-living things that occur on Earth or some region thereof. A geographical area is regarded as a natural environment, if the human impact on it, is kept under a certain limited level. This level depends on the specific context, and changes in different areas and contexts. The natural environment is contrasted with the built environment, which comprises the areas and components that are strongly influenced by man. 
    We might be concerned about litter or noise where we live, or or lack of trees or grass. Nowadays people understand how important it is to solve the environment problems that endanger peopl`s lives. One of the greatest environment concern is pollution in its many forms( water pollution, air pollution, nucler pollution). Most pollution is caused by the actions of people. We might be concertned about the changing climate around the world, the destruction of wildlife and countryside beauty, the shortage of natural resources (metals, dafferent kinds of fuel) and the growth of population. 

    Навколишнього середовища означає просто те, що навколо нас. На місцевому масштабі, середа площа біля нашого будинку або в нашій школі. У більш широких масштабах, у середу-весь світ - у всіх містах, сільській місцевості, лісів, морів і ефективної процентної ставки, яким ми дихаємо. Природного середовища, часто говорять просто, як Навколишнє середовище, що включає в себе всі живі і неживі речі, які відбуваються на Землі, або в якому-небудь регіоні. Географічна зона розглядається в якості природного середовища, якщо антропогенного впливу на неї, знаходиться під певного рівня. Цей рівень залежить від конкретного контексту і змін в різних сферах і ситуаціях. Природного середовища у порівнянні з забудованої навколишнього середовища, який включає в себе райони і компоненти, які особливо сильно впливає на людину.
    Ми могли б бути стурбовані тим, підстилки або шум, в якому ми живемо, або відсутність дерев або трави. Сьогодні люди розуміють, як важливо для вирішення проблем навколишнього середовища, які ставлять під загрозу peopl життя. Один з найбільших середовища занепокоєння викликає забруднення в її різних формах( забруднення води, забруднення повітря, nucler забруднення). Найбільш забруднення, спричинені діями людей. Ми, може бути, concertned про зміну клімату по всьому світу, знищення дикої природи і краси сільській місцевості, брак природних ресурсів (метали, dafferent видів палива) і зростання населення.

Внимание, только СЕГОДНЯ!